Hoofdluis veroorzaakt ongewild veel overlast. Hoofdluis is geen ziekte, maar een vervelend ongemak dat iedereen kan overkomen. Het komt vooral voor op de schone hoofdhuid van kinderen. Op ons IKC proberen wij het hoofdluisprobleem zoveel mogelijk te beperken en, als het kan, helemaal uit te bannen.
Dit vraagt om een goede samenwerking tussen ons en de ouders/verzorgers.
We gaan open en eerlijk om met hoofdluis. Hoofdluis hoeft namelijk geen taboe te zijn. In de groepen praten we er over. We moeten er met elkaar voor zorgen dat hoofdluis geen pestonderwerp wordt. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat je je er niet voor hoeft te schamen, maar dat het wel noodzakelijk is om snel te handelen bij constatering van hoofdluis. Dit om verspreiding te voorkomen.

Om hoofdluis vroeg te kunnen constateren is er door het IKC en de ouders een luizenwerkgroep geformeerd. De luizenwerkgroep, die wordt aangestuurd door een coördinator, voert regelmatige controles uit. Deze controles moeten als ‘service’ naar ouders worden gezien. Ouders zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de regelmatige controle thuis.

Klik op onderstaande link om het protocol te lezen. In dit protocol staat ook hoe hoofdluis behandeld kan worden.

Hoofdluisprotocol IKC De Kameleon