IKC De Kameleon wordt per 1 augustus 2018 een voorziening voor kinderen van 2-13 jaar waarin onderwijs, peuteropvang, buitenschoolse opvang en in de toekomst zorg- en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd in één gebouw.

De kinderen komen bij ons om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Samengevat is een IKC de plek waar kinderen samenkomen om het leven te leren.

Waarom een IKC?

Door te werken vanuit één team, één pedagogische houding en doorlopende leerlijnen is er geen versnippering en heeft het toegevoegde waarde en praktisch voordelen als het gemak van alles op één adres voor kind én ouders. Het IKC is daarmee een bindend element in het netwerk van kind en ouder.