Schooltijden:

Continurooster:

  • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van:  08.30 – 14.30 uur
  • Woensdagochtend van: 08.30 – 12.15 uur
    • Woensdagmiddag zijn alle leerlingen vrij.

Vakantierooster 2020-2021:

Herfstvakantie             17 oktober 2020 – 25 oktober 2020

Kerstvakantie              19 december 2020 – 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie       20 februari 2021 – 28 februari 2021

Pasen                          5 april 2021

Meivakantie               24 april 2021 – 9 mei 2021

Hemelvaart                13-14 mei 2021

Pinksteren                  24 mei 2021

Zomervakantie          10 juli 2021 – 22 augustus 2021

 

Vakantierooster 2021-2022

Herfstvakantie                                 18 t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie                                  27 december t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie                           21 februari t/m 25 februari 2022

Pasen                                               18 april 2022

Meivakantie                                    25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaartsdag + vrijdag             26 en 27 mei 2022

Pinksteren                                       6 juni 2022

Zomervakantie                               11 juli t/m 19 augustus 2022