Schooltijden:

Continurooster:

  • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van:  08.30 – 14.30 uur
  • Woensdagochtend van: 08.30 – 12.15 uur
    • Woensdagmiddag zijn alle leerlingen vrij.

 

Vakantierooster schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie                                24 oktober t/m 28 okt. 2022

Kerstvakantie                                  26 dec. 2022 t/m 6 jan. 2023

Voorjaarsvakantie                           27 feb. t/m 3 mrt. 2023

Pasen                                                10 april 2023

Meivakantie                                     24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart                                      18 en 19 mei 2023

Pinksteren                                        29 mei 2023

Zomervakantie                                24 juli t/m 1 sept. 2023