Medezeggenschapsraad

Elke school is verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Om aan deze eis te voldoen is er voor volgend schooljaar een tijdelijke MR gevormd vanuit de 3 bestaande MR-en. Deze MR zal 1 jaar aanblijven waarna er verkiezingen worden gehouden. Van elke school heeft er 1 ouder en 1 teamlid plaats genomen in de MR van De Kameleon, waardoor de nieuwe MR bestaat uit 3 personen oudergeleding en 3 personen teamgeleding.

De indeling ziet er dan als volgt uit:

Voorzitter:         Inge Ordelmans (oudergeleding)

Secretaris:          Saskia Maneschijn (teamgeleding)

Leden:

  • Kim van den Berg (teamgeleding)
  • Nienke Scheepers (teamgeleding)
  • Cindy Schapendonk (teamgeleding)
  •  Anna Vetter (oudergeleding)
  • Liedeke Simonetti (oudergeleding)

Wat zijn de taken van een MR?

De MR geeft advies en/of instemming bij alle veranderingen binnen de school wat betreft schoolorganisatie en onderwijsinhoudelijke zaken bv.: de groepsindeling, nieuwe lesmethodes e.d. Daarnaast geven we advies en/of instemming op bestuurlijk niveau, daar waar de school direct bij betrokken is. bv. vaststellen vakanties en vrije dagen, schoolgids, e.d.

Lijkt het u leuk om hier bij betrokken te zijn, aan het eind van het nieuwe schooljaar kunt u zich verkiesbaar stellen voor de MR. Wilt u meer informatie? Wij vertellen u er graag meer over, ook is het mogelijk om een vergadering bij te wonen.

Indien u goede ideeën, verbeteringen, op of aanmerkingen heeft laat het ons dan weten.

Dit kan via het mailadres: mr@ikcdekameleon.nl of via een van de leden van de MR.

 Notulen MR vergadering

01-Notulen MR verg 1 Oktober 2018

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De personeelsleden van Stichting Keender en ouders van leerlingen die naar één van de 19 scholen van Stichting Keender gaan zijn vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Keender.

De GMR is namens de scholen die onder Keender vallen gesprekspartner van het College van Bestuur Keender en controleert, adviseert en overlegt met het College van Bestuur over allerlei school overstijgende zaken.

De GMR houdt zich o.a. bezig met stichtingsbeleid, het bestuursformatieplan, personeelsbeleid en financieel beleid.

De GMR bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders.