Medezeggenschapsraad

Elke school is verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te hebben.

De indeling ziet er dan als volgt uit:

Voorzitter:          Manon Noordink (oudergeleding)

Secretaris:          Saskia Manenschijn (teamgeleding)

Leden:

  • Nienke Scheepers (teamgeleding)
  • Miranda Bouwman (teamgeleding)
  • Anna Volmer (oudergeleding)
  • Liedeke Simonetti (oudergeleding)

Wat zijn de taken van een MR?

De MR geeft advies en/of instemming bij alle veranderingen binnen de school wat betreft schoolorganisatie en onderwijsinhoudelijke zaken bv.: de groepsindeling, nieuwe lesmethodes e.d. Daarnaast geven we advies en/of instemming op bestuurlijk niveau, daar waar de school direct bij betrokken is. bv. vaststellen vakanties en vrije dagen, schoolgids, e.d.

Lijkt het u leuk om hier bij betrokken te zijn, aan het eind van het nieuwe schooljaar kunt u zich verkiesbaar stellen voor de MR. Wilt u meer informatie? Wij vertellen u er graag meer over, ook is het mogelijk om een vergadering bij te wonen.

Indien u goede ideeën, verbeteringen, op of aanmerkingen heeft laat het ons dan weten.

Dit kan via het mailadres: mr@ikcdekameleon.nl of via een van de leden van de MR.

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De personeelsleden van Stichting Keender en ouders van leerlingen die naar één van de 19 scholen van Stichting Keender gaan zijn vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Keender.

De GMR is namens de scholen die onder Keender vallen gesprekspartner van het College van Bestuur Keender en controleert, adviseert en overlegt met het College van Bestuur over allerlei school overstijgende zaken.

De GMR houdt zich o.a. bezig met stichtingsbeleid, het bestuursformatieplan, personeelsbeleid en financieel beleid.

De GMR bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders.