Waarom heet ons IKC De Kameleon?

Een kameleon is onderscheidend en toch herkenbaar in zijn soort, hij is uniek en kleurrijk.

De mensen die over de naam beslist hebben, vonden dit heel passend voor ons ikc. De kameleon behoort tot  de familie van de hagedissen. Het ikc maakt ook onderdeel uit van een grotere groep, nl. van de Stichting Keender. Wij horen, net als de kameleon, bij een grotere groep.

Toch willen we uniek zijn. We gaan voor onze eigen opvang- en onderwijsideeën, werken aan de unieke begeleidings- en onderwijsbehoefte van elk kind en dat doen we op een manier die bij het kind past.  We willen een brede identiteit uitdragen. We mogen zijn wie we zijn, met respect voor anders zijn.

Net als de kameleon willen we kleurrijk zijn. De kameleon kleurt mee met zijn omgeving en is beweeglijk. Ook ons ikc heeft uitgesproken mee te willen bewegen met ontwikkelingen die gaande zijn, met wat de maatschappij nu en in de toekomst van kinderen en medewerkers vraagt. We denken dan aan samenwerken, creativiteit, communiceren, oplossingen zoeken, willen vernieuwen en ondernemingszin.

Het kleurrijk zijn komt terug in het aanbod. Naast de basisvaardigheden zullen de wereld oriënterende en culturele vakken een volwaardige plek in ons aanbod krijgen.

We staan open voor nieuwe ideeën, andere leefgewoontes, vreemde landen, anders bewegen, creativiteit en kunst. Daarnaast is er aandacht voor de identiteitsontwikkeling van de kinderen. Onze school is actief pluriform.