Buitenschoolse opvang (BSO) is een verzamelnaam voor alle professionele kinderopvang voor schoolgaande kinderen buiten de schooltijden en tijdens de schoolvakanties. Voor onze school gaat het hierbij om voorschoolse en naschoolse opvang.

BSO loopt vanaf 4 jaar tot 13 jaar.

Sinds een aantal jaren zijn wij als school verantwoordelijk voor de aansluiting met de buitenschoolse opvang. Daartoe hebben wij afspraken gemaakt met meerdere kinderopvangorganisaties. Ouders hebben te allen tijde vrije keuze voor wat betreft de opvang van hun kind en kunnen dus zelf een andere aanbieder kiezen.
Klik hier om een overzicht te krijgen van de Haaksbergse Kinderopvang organisaties.