Onze school streeft naar een gelijkwaardige samenwerking met ouders.

Een grote betrokkenheid van ouders bij school heeft een positieve invloed op het kind en zijn of haar ontwikkeling. Behalve dat ouders emotioneel betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind, de school en de leerkracht is het ook van belang dat zij interesse tonen in en belangstelling hebben voor dat wat hun kind leert op school. Dit kan thuis, maar ook op school door ouderavonden en tien-minutengesprekken te bezoeken.

Daarnaast hopen wij dat ouders ook actief deelnemen aan activiteiten op onze school. Dat kan onder andere door hulpouder te zijn bv. tijdens uitstapjes en/of hand-en-spandiensten te verrichten tijdens schoolse activiteiten.

Ouders kunnen ook participeren door zitting te nemen in de Ouderraad of de MR. Op deze site vindt u onder dit item hierover meer informatie.