Onze kinderen doen op school niet alleen vakkennis en -vaardigheden op, het is ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten, kennismaken met de samenleving, met normen, waarden en omgangsvormen. Daar hoort bij dat ze leren, oefenen en dat ze soms ook grenzen overschrijden. Didactiek en pedagogiek begeleiden dit leer- en ontwikkelingsproces. In een veilig schoolklimaat zijn er grenzen en regels, wordt adequaat opgetreden tegen grensoverschrijdend gedrag en worden leerlingen aangemoedigd om positief gedrag te laten zien. Om een sociaal veilig klimaat te creëren zet de school meerdere met elkaar samenhangende interventies, programma’s en methoden in op individueel niveau, op groepsniveau en op schoolniveau. Ook betrekt de school de ouders en de omgeving bij de aanpak.

Daartoe hebben we verschillende beleidsstukken opgesteld. Hieronder vindt u deze:

Anti-pestbeleid De Kameleon def.

Veiligheidsbeleid basisschool De Kameleon def.