Vanzelfsprekend is een goed contact tussen ouders en school noodzake­lijk. We werken immers aan hetzelfde doel: de optimale ontwikkeling van uw kind/onze leerling.

De school heeft een aantal contactmomenten vastgelegd, zoals:

  • Een kennismakingsgesprek bij nieuwe leerlingen
  • Tien-minutengesprekken die wij 3x per schooljaar voor elk kind houden
  • Informatieavonden aan het begin van het schooljaar

Verder willen wij u informeren door middel van de nieuwsbrieven, die u wekelijks krijgt gemaild. Aan het begin van elk schooljaar schrijven wij een schoolgids met daarin veel informatie over onze school en de praktische gang van zaken. De schoolgids vindt u op onze website en ouders krijgen deze ook 1x per jaar gemaild.

Daarnaast biedt deze website u veel informatie over onze school. Via onze Facebooksite informeren wij u over dagelijkse dingen van en op school.

Soms is het onderhouden van contact ietwat lastig. Bijvoorbeeld in geval van gescheiden ouders. Klik hier om te lezen welke afspraken wij hebben gemaakt hebben over de communicatie met gescheiden ouders.