Wij werken samen met verschillende organisaties om kinderen goede opvang en onderwijs te kunnen geven en goede zorg te kunnen bieden.  Alle blauwe woorden zijn links. Hier kunt u op klikken voor meer informatie.

Wij maken onderdeel uit van de Stichting Keender. Op alle niveaus werken wij daar met elkaar samen.

In Haaksbergen werken wij samen met alle basisscholen en het Assink Lyceum. Regelmatig ontmoeten wij elkaar in het Haaksbergen Onderwijs Overleg (H2O). Binnen deze samenwerking organiseren wij het:

 • Cultuuraanbod  Voor elke groep jaarlijks een passend cultuuraanbod en keuzeaanbod op het gebied van kunst, muziek en erfgoed
 • Grintenbosch  Educatief natuuraanbod in het Grintenbosch aan de Geukerdijk
 • Anne Frank project  Passend aanbod voor groep 8 met als doel het kweken van onderling begrip tussen kinderen die afkomstig zijn uit verschillende geledingen van de Haaksbergse samenleving, om onwetendheid, racisme, vooroordelen en discriminatie te voorkomen c.q. tegen te gaan.
 • Juniorentechniek   Techniek aanbod voor kinderen uit groep 7 en 8.

Samenwerking met de gemeente Haaksbergen:

 • Wethouder onderwijs en onderwijsambtenaar
 • Noaberpoort in kader van leerlingen zorg: schoolmaatschappelijk werk (SMD), schoolverpleegkundige (GGD Twente),  WMO (jeugdregisseurs) en LOES.
 • Leerplichtambtenaar
 • Wijkagent

Samenwerking met het Kulturhus Haaksbergen 

 • Theater De Kappen
 • Bibliotheek

In kader van stimulering vrijetijdsbesteding werken wij samen met Special Heroes.

Samenwerking met Hogeschool Saxion, ROC Twente en Graafschap College. Voor de PABO van Saxion Enschede zijn wij opleidingsschool.

In het kader van leerlingenzorg en passend onderwijs werken wij samen met:

 • Samenwerkingsverband PMT
 • Orthopedagoog in dienst van de Stichting Keender: Andrea Ros
 • Ambulante begeleiders in dienst van Keender: Hanneke Hassink en Lemien Hekman
 • Zelfstandige gevestigde praktijken:
  • Logopedie: praktijk Marga Kerkhof en logopediepraktijk Van Dam
  • Schrijftherapie: Fysiotherapie Noordman
  • Cesartherapie: Cesar- Osteopatie-Haaksbergen  Marita Rupert
  • School maatschappelijk werk
  • Jeugdgezondheidszorg

Ook de jeugdtandarts komt op onze school.

Verder zijn wij in gesprek met meerdere zorgaanbieders.

Wij werken ook samen met kinderopvangorganisaties in het kader van overdracht van voor- en vroegschoolse educatie en buitenschoolse opvang. Binnen het dorp Haaksbergen zijn dat Humankind, Bloesem, Smallsteps en Columbus Junior.