Per 1 augustus 2018 vormt basisschool De Kameleon en Kinderopvang Humanitas/SKE, het integraal kindcentrum (IKC) De Kameleon. Dit is het derde schooljaar van de Kameleon. De Kameleon is ontstaan na de fusie van de RKBS Theo Scholte, RKBS De Troubadour en OBS De Weert.

Dit schooljaar zijn we gestart in het nieuwe schoolgebouw aan de Bartokstraat 56.

Het IKC heeft aan het begin van dit schooljaar ruim 190 kinderen verdeeld over 9 groepen. Een peuteropvang groep en 9 schoolgroepen. Er werken 4 pedagogisch medewerkers, 17 leerkrachten, vakleerkracht gym, een onderwijsassistent, een intern begeleider, een administratief medewerkster, een conciërge, meerdere vrijwilligers en stagiaires en een directeur werkzaam. Op de pagina samenwerking kunt u lezen met wie wij allemaal samenwerken.

Waar wij aan werken

We werken aan het vorm en inhoud geven van het IKC. Verder werken wij aan het verstevigen van onze basis. Centraal staat het welbevinden van onze kinderen. Hiertoe gaan wij werken met een methodiek voor sociaal en emotioneel leren. Tevens willen we de betrokkenheid van de kinderen vergroten door o.a. aandacht te besteden aan coöperatieve werkvormen en bewegend leren. Vakinhoudelijke willen we name het taalaanbod uitbreiden. De verdere implementatie van VierKeerWijzer zal ook onze aandacht vragen.

De schoolgids

Hier vindt u de schoolgids. Deze gids geeft antwoord op allerlei praktische vragen over onze school. Actuele informatie ontvangt u via onze nieuwsbrief en de website. Op deze website vindt u naast de meest actuele informatie ook veel inhoudelijke informatie. Omdat onze school nog volop in ontwikkeling is, wordt de website in de loop van het schooljaar steeds meer inhoudelijk gevuld.

Klik hier op de link om de schoolgids te kunnen lezen.

schoolgids 2022-2023