Nieuws
Fotoalbum
Samenwerking

Maand archief

Veiligheid

Onze kinderen doen op school niet alleen vakkennis en -vaardigheden op, het is ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten, kennismaken met de samenleving, met normen, waarden en omgangsvormen. Daar hoort bij dat ze leren, oefenen en dat ze soms ook grenzen overschrijden. Didactiek en pedagogiek begeleiden dit leer- en ontwikkelingsproces. In een veilig schoolklimaat zijn er grenzen en regels, wordt adequaat opgetreden tegen grensoverschrijdend gedrag en worden leerlingen aangemoedigd om positief gedrag te laten zien. Om een sociaal veilig klimaat te creëren zet de school meerdere met elkaar samenhangende interventies, programma’s en methoden in op individueel niveau, op groepsniveau en op schoolniveau. Ook betrekt de school de ouders en de omgeving bij de aanpak.

Daartoe hebben we verschillende beleidsstukken opgesteld. Hieronder vindt u deze:

Anti-pestbeleid De Kameleon def.

Veiligheidsbeleid basisschool De Kameleon def.

 

Contact

BS De Kameleon
Locatie Bartokstraat
Bartokstraat 21
7482 TT Haaksbergen
Tel. 053 - 572 28 74

Locatie van Brakelstraat
Van Brakelstraat 3
7482 VV Haaksbergen
Tel. 053 - 572 33 63

directie@ikcdekameleon.nl
Naar de contactpagina

facebook