Nieuws
Fotoalbum
Samenwerking

Maand archief

Protocol medicijngebruik

Op onze school worden leerkrachten af en toe geconfronteerd met de vraag van ouders/verzorgers, of zij geneesmiddelen willen toedienen aan hun kind. Sinds de invoering van de Wet BIG (de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) kunnen leerkrachten, die medicijnen toedienen aan kinderen zonder schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers, persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen. Daarom is het van belang om bij het toedienen van medicijnen altijd volgens het desbetreffende protocol te werk gaan.

Hieronder kunt u dit protocol lezen door op de link te klikken.

Protocol Medicijngebruik def.

Wanneer blijkt dat een kind het medicijn ook nodig heeft gedurende zijn verblijf op school, zal er altijd een “Overeenkomst gebruik geneesmiddelen” opgesteld moeten worden. Dit is een schriftelijke overeenkomst, waarin ouders/verzorgers hun toestemming geven om het medicijn toe te dienen aan hun kind. Hieronder vindt u deze overeenkomst.

Overeenkomst-gebruik-geneesmiddelen-def

 

Contact

IKC De Kameleon
Bartokstraat 56
7482 TW Haaksbergen
Tel: 053-572 33 63

directie@ikcdekameleon.nl
Naar de contactpagina

facebook