Samenvattend is dit jaarverslag een goed instrument om naar de direct belanghebbenden (ouders, team, College van Bestuur, Raad van Toezicht, Inspectie) verantwoording af te leggen. In dit jaarverslag van basisschool De Kameleon geven wij weer welke activiteiten zijn ondernomen, wat de resultaten daarvan zijn geweest en welke aandachtspunten dit heeft opgeleverd voor de beleidsvoornemens voor het schooljaar 2017-2018. Daardoor heeft dit jaarverslag ook een interne functie binnen de beleidsontwikkeling van de school en de Keender-organisatie.

In het schooljaar 2017-2018 stond het thema: ‘De Kameleon laat kleur zien’ centraal. Dit schooljaar is duidelijk geworden voor de kinderen én hun ouders, het team de collega scholen, het bestuur en andere betrokkenen wie wij zijn en waar wij voor staan. Het gaat hierbij over onder meer ons onderwijs en de wijze waarop wij dat inrichten, het pedagogisch handelen, de identiteit, de nieuwe rituelen, activiteiten etc.                                                                             

In dit schooljaar hebben wij er naar gestreefd dat binnen onze school de doorgaande lijn in het onderwijsproces is vastgelegd en gewaarborgd. Daarnaast hebben een keuze gemaakt in de wijze waarop wij de zaakvakken en creatieve vakken thematisch en in samenhang gaan aanbieden.

Hieronder staat de link naar ons jaarverslag

Jaarverslag 2017-2018 BS De Kameleon